FÖRETAG

Stärk arbetsmiljöarbetet i ditt företag!

Kontakta oss för att boka in både fysiska och digitala:

* Presentationer

*  Workshops

* Föreläsningar

Kring mindfulness (MBSR) och stresshantering! 

Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.