Vi är Hey Recoup

105033870_2768515503376306_7444393654253

Elin 

Öström

Poet. 

"Genom poesin kan jag få utlopp för mina tankar och känslor.

 

Att skriva för mig är att lätta på trycket från vad som rör sig i huvudet, men även en möjlighet att skapa någonting kreativt, kraftfullt och vackert genom skrivna ord."

105569833_492299581549749_37662719857273

Maya

Sjöstedt

Poet. 

"Skrivandet för mig är att se detaljer. Sådant andra missar. Nästan lika som mindfulness.

Jag blir oerhört medveten när jag skriver. Det är som att det ena inte kan fungera utan det andra.

 

När jag skriver om en känsla så upplever jag känslan. När jag beskriver ett objekt, ser jag verkligen objektet."

105405535_615834112391866_90359916571657

Stress-

Coach

"Positiv stress, negativ stress. Motiverande, överrumplande.

Alla upplever vi stress olika. Långvarig stress kan leda till att både kropp och psyke tar skada. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som får just DIG att varva ner och finna ro i vardagen."

Håller kurser inom:

Meditation

Mindfulness

Stresshantering

105490386_755191225220628_18955774861289

Mindful-ness-instruktör

"Känslor. Tankar. Förnimmelser. Allt sköljer över oss och ibland blir vi fast i vågorna. Vi sväljs, hostas upp, omtumlas, räddas, sugs ner. Men när vi ÄR mindful, så lär vi oss att observera vågorna på distans."

Håller kurser inom:

Meditation

Mindfulness

Yoga

Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.