• Maya Sjöstedt

Är jag mjuk i handen när ni formar mig

- Låt mig undersöka dig...

- Vem är du om jag får fråga?


Fyller jag några kriterier


Annars kan jag bli


Rosa kinder, snäll blick

Ska jag fortsätta lära mig spela gitarr?


- Nu ska du kunna dra bra skämt, fattar du väl?


Jag kan lära mig ordvitsar

Vänta bara:

Det var en gång....


- Vem vill du vara, flicka lilla?


Får jag välja?

Då vill jag bara

Vara


En blodfläck på spegeln

Något ni tvättar bort


Maya Sjöstedt

0 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.