• Maya Sjöstedt

Bara min tystnad

När jag ringer

Marken darrar

Ingen signal


Jag har bara min tystnad

Jag och min tystnad bland alla dessa ord

Ord som velat vidröra

Slå

Spännas


Men som broderat in sig runt ryggraden


Jag spottar

Ingenting kommer ut

Ingenting utom tomma önskningar


Signalen når inte fram

Gravstenen - blockerar

Det finns inga ord

Det finns ingen telefonsvarare

Ingen att höra

Längre


Maya Sjöstedt

0 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.