Lär känna din stress

Alla är vi olika. Vad som hjälper någon, behöver nödvändigtvis inte hjälpa någon annan. Därför är det viktigt att du lär känna din egen stress.


Stressen kan visa sig på många olika sätt. Genom hjärtklappning, ont i magen, illamående. Kanske en krypande känsla i kroppen som du inte vet hur du ska skaka av dig. Kanske vet du inte ens om att det här är stressen som visar sig i alla dess former. Kanske förstår du inte varför du plötsligt mår dåligt, varför du inte kan fokusera eller varför du känner för att bara isolera dig?

Det första steget mot att lära sig hantera sin stress är att lära känna den.

När du upplever ett obehag du inte kan härleda till någon orsak, kan det vara omedveten stress. Genom att stanna upp, identifiera ditt mående och lära känna det som stress, har du tagit första steget mot att ta tillbaka kontrollen över ditt liv.

En stresshanteringsplan kan hjälpa dig identifiera dina egna stressorer, och på så sätt hitta redskap för att hantera dem. Genom att skriva ner dina tankar på ett papper eller på datorn blir tankarna lättare att reda ut än när de florerar fritt i våra huvuden.

Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv när du skriver din stresshanteringsplan.

Fundera över – Vad är det som gör mig stressad?

Fundera över – Vilka tecken visar jag på stress? För omgivningen synliga och enbart för mig själv?

Fundera över – Hur kan jag avlasta mig själv? Hur kan jag ta hjälp av min omgivning?

Läs igenom det du har skrivit och känn in dina ord. Kanske är det påfrestande att läsa igenom, kanske blir det mer verkligt. Verkligt är bra – den här metoden handlar om att möta din stress, att lära känna den.

Plocka fram din stresshanteringsplan när du upplever obehag, påminn dig själv om vad du kan göra för att avlasta dig själv, och hur du kan ta hjälp av andra. Ha stresshanteringsplanen tillgänglig för att fylla på när du identifierar avlastningsmetoder som fungerar för just dig.

22 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.