Stationär

Det är inte ni

Som står och spottar

Det är jag

I form av er


Jag sparkar tills jag blöder

Sprättar upp min hud

Drar ur min själ


Den är lindad runt mitt finger

Där är den fången


StationärElin Öström

9 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.