• Maya Sjöstedt

Stillhet

Nu dör jag, sa jag


Och alla skrattade

In under huden -

Det skallrar så.


Hur känns bröstet lindat runt det där klingandet?

Är det musik vi hör eller

Är det ljudet av ett hjärta som brister

En muskel som dras isär?


Kan jag spara dessa delar

Kan jag fläta in gamla ord i nya trådar

Kan jag knyta samma knut

Runt samma finger

Samma känsla uppenbarar sig


Kan någon täppa för

Linda in något vått

Något som kan pumpa


Pumpa då, din gamla muskel, pumpa då!

Den pumpar inte

Den är så stilla


Allt är så stilla


I mig


Maya Sjöstedt

0 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.