Tacksamhet

Vi kan reformera

Du och jag -

Tillsammans

Stöpa om till ett

Konstverk

Format utav

Oss

Våra torkade gamla penslar

Är fuktade med

Lärdom

De är baddade i

Aktning

Bevarade av

Oss

Jag kan skapa mönster i

Förtröstan

Du kan färglägga i

Hängivenhet

Våra färger kan melera

Och vara vackra

ParallelltElin Öström

25 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.