Tyst eko

Vad finns då kvar

Om allt tystnar

Så som vi önskat

Vad finns då kvar

Om inte allt det

Som är vi idag


Om vi bromsar

Och allt blir stilla

Och bruset försvinner

Vad finns då kvar?


Om bara rymd

Om bara eko


Bara

EkoElin Öström

21 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.