Vad är mindfulness?

Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande. Här och nu. Prova. När du sitter och läser detta: kan du verkligen se orden? Kan du känna sätet under dig? Noterar du andetagen som kommer in och ut genom din näsa? Vad hör du runt omkring dig?


Många gång går vi genom livet ovetandes om vad alla sinnen plockar upp. Vi lever i dåtid eller i framtid. Vi tänker och vi känner. Det är sällan vi bara är. Här och nu.


”Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. Mindfulness handlar om att se det som är.
Mindfulness ersätter förnekande och förvrängning med klarheten hos acceptans, vilket leder till visdom och bättre val.”

Jon Kabat-Zinn


Tekniken mindfulness går ut på att träna sig själv till att vara uppmärksam på nuet. Detta kan man göra genom meditationsövningar, kroppsscanning eller självreflektion. När vi övar oss på att vara mindful, medveten, så kan vi förändra oss själva till det bättre. Vi blir uppmärksammade på våra beteendemönster och vi kan ändra om våra impulser.


Men det är inte det enda mindfulness är bra för. Det hjälper dig även mot stress, ångest och oro då amygdalan minskar med mindfulnessträning. Det hjälper mot dina sömnproblem, din depression, ditt minne och smärtproblematik - med mera.. med mera...


Prova ta några minuter nu och känn in underlaget mot ditt säte. Var har du ditt andetag någonstans? Kanske i magen? Kanske bröstet? Halsen? Kanske kan du inte känna andetaget så bra, det är också helt okej. För det finns inga rätt eller fel inom mindfulness. Känn dina tår mot underlaget. Hur känns stortån? Lilltån?


Reflektera sedan över hur detta kändes. När du äter nästa gång kan du prova att äta medvetet, med alla dina sinnen - och reflektera över hur det upplevs.


Våra mindfulnesskurser


Maya, Hey Recoup0 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.