Vifta bort mig

När du andas in mig

Är jag syre

Eller

Koldioxid - Som förgiftar ditt blod?


En organism

Som snurrar runt dig

Men landar platt

I nedklippt gräs

I tomma skor


Är jag en mygga

Runt om ditt öra

Ett litet kryp

Som stör din frid?


Vifta bort mig

Och alla sagor

- Sånt där är trams

Slöseri med tidElin Öström


12 visningar
Kontakta oss

Företag kan kontakta oss för föreläsningar, workshops eller presentationer kring mindfulness och poesi.